Cô và cháu trường Mầm non Phú Kim mừng Ngày hội đến trường của bé năm học 2019-2020